Hạt giống hoa sứ thái giống mới


Hạt giống hoa sứ thái giống mớiTrong kinh doanh, có 5 giống hoa sứ sa mạc Adenium như sau: Bán hạt giống hoa sứ Thái Lan– Hoa sứ Thái Lan – Cây hoa sứ – Hoa Sứ boehmianum – Hoa Sứ obesum – Hoa Sứ somalense
1. Hoa sứ Adenium Obesum Xem chi tiết
2. Hoa sứ Adenium Somalense Xem chi tiết
3. Hoa sứ Arabicum – Yak Saudi / Arabicum Xem chi tiết
4. Hoa sứ Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Xem chi tiết
5. Hoa sứ Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Xem chi tiết
HẠT GIỐNG HÓA SỨ SA MẠC ADENIUM
Chúng tôi sản xuất và bán các loại hạt giống, cây giống và cây cảnh hoa sứ sa mạc Adenium sau đây:


Bảng giá hạt giống hoa sứ Adenium theo giống:
1. Hạt giống hoa sứ Adenium Obesum Mixed Color Giá / 1 hạt 5.000 VNĐ
2. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Single layer flower Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
3. Hạt giống hoa sứ AdeniumObesum Selected Color – Double layer flower Giá / 1 hạt Not avaliable
4. Hạt giống hoa sứ Adenium Somalense Giá / 1 hạt 10.000 VNĐ
5. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Yak Saudi / Arabicum Giá / 1 hạt 15.000 VNĐ
6. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Rar Chi Nee Pan Dok / RCN Giá / 1 hạt 20.000 VNĐ
7. Hạt giống hoa sứ Adenium Arabicum – Thai Socotranum / Thai Soco Giá / 1 hạt 25.000 VNĐ
Website: http://hatgionghoasu.com/


Hạt giống hoa sứ thái giống mới